بزودی با تغیری جدید ...
iGap 0.2.0
OS : ای او اس
۱۱ اردیبهشت ۹۷ FREE/رایگان
Gap 3.9
OS : ای او اس
۱۱ اردیبهشت ۹۷ رایگان/Free
soroush 1.7.1
OS : اندروید
۱۱ اردیبهشت ۹۷ FREE/رایگان
Wispi 3.1.3.481
OS : اندروید
۱۱ اردیبهشت ۹۷ رایگان/free
iGap Windows
OS : ویندوز
۱۱ اردیبهشت ۹۷ FREE/رایگان
soroush 1.7.1
OS : ای او اس
۱۱ اردیبهشت ۹۷ FREE/رایگان
iGap 0.5.0
OS : اندروید
۱۱ اردیبهشت ۹۷ FREE/رایگان
Wispi 3.1.2
OS : ای او اس
۱۱ اردیبهشت ۹۷ رایگان/free
soroush windows
OS : ویندوز
۱۱ اردیبهشت ۹۷ FREE/رایگان
Wire 3.10.439
OS : ای او اس
۱۰ اردیبهشت ۹۷ رایگان/Free
Wire 3.10.439
OS : اندروید
۱۰ اردیبهشت ۹۷ رایگان/Free
Wire 3.10.439
OS : ویندوز
۱۰ اردیبهشت ۹۷ رایگان/Free
S Photo Editor – Collage Maker Full 2.23
OS : اندروید
۰۹ اردیبهشت ۹۷ 24$ اما رایگان از سایا اپ
Blackies 2.8.8
OS : اندروید
۰۹ اردیبهشت ۹۷ 1.5$ اما رایگان از سایا اپ
Plants vs. Zombies 2 v6.7.1
OS : اندروید
۰۹ اردیبهشت ۹۷ free/رایگان
Sniper 3D Gun Shooter 2.13.4
OS : اندروید
۰۸ اردیبهشت ۹۷ 3$ اما رایگان
Parallel Space-Multi Accounts v4.0.8486
OS : اندروید
۰۷ اردیبهشت ۹۷ رایگان/Free
GymACE Pro: Workout & Body Log v1.4.1-pro
OS : اندروید
۰۵ اردیبهشت ۹۷ 4.28$ اما رایگان
POLA Camera – Beauty Selfie, Clone Camera& Collage Full 1.3.4.3080
OS : اندروید
۰۳ اردیبهشت ۹۷ 23$ اما رایگان
Telegram X 0.20.7.918
OS : اندروید
۰۲ اردیبهشت ۹۷ رایگان
DU GIF Maker: GIF Maker, Video to GIF & GIF Editor 1.2.2.2
OS : اندروید
۳۱ فروردین ۹۷ FREE/رایگان